Procházet zdrojové kódy

Added basic routing and 404 middleware, along with app.listen

Luiserebii před 2 roky
rodič
revize
97af8d8e8e
Signed by: Luiserebii <luis@serebii.io> GPG Key ID: 58A745E0A5422230
1 změnil soubory, kde provedl 12 přidání a 2 odebrání
  1. 12
    2
      app.js

+ 12
- 2
app.js Zobrazit soubor

@@ -5,9 +5,9 @@ var app = express();
5 5
 
6 6
 app.use("/v1", api);
7 7
 
8
-app.get("/", function(req, res, next){
8
+
9
+app.get("/", function(req, res){
9 10
    res.end("Hello, and welcome to the MathFun server!");
10
-   next();
11 11
 });
12 12
 
13 13
 app.get("/help", function(req, res){
@@ -16,6 +16,16 @@ app.get("/help", function(req, res){
16 16
 
17 17
 
18 18
 
19
+//404 middleware
20
+app.use(function(req, res){
21
+   res.status(404);
22
+   res.end("404: I think u dun goofed m8");
23
+
24
+})
25
+
26
+
27
+app.listen(3000);
28
+
19 29
 
20 30
 
21 31
 

Loading…
Zrušit
Uložit