Преглед на файлове

Bumping up version to v0.0.7-alpha

Luiserebii преди 1 година
родител
ревизия
8a83db5454
Signed by: Luiserebii <luis@serebii.io> GPG Key ID: 3B7E2D68E27CBBCF
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    package.json

+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 {
2 2
  "name": "solidity-test",
3
- "version": "0.0.6-alpha",
3
+ "version": "0.0.7-alpha",
4 4
  "description": "Solidity test suite, with helper functions.",
5 5
  "main": "index.js",
6 6
  "scripts": {

Loading…
Отказ
Запис